Bezpieczeństwo i zdrowie

Różne czujniki stosujemy w różnych przypadkach. Zalecamy by przed montażem urządzeń przeczytać dokładnie instrukcje. Bardzo ważne jest umiejscowienie czujnika. Wszystkie informacje (także w wersji obrazkowej) są w dokumentacji proponowanych przez E-Kowalczyk.

 

Gaz ziemny będący lżejszym od powietrza, unosi się a więc większość czujników montuje się wysoko, powyżej krawędzi okien i drzwi (tu należy pamiętać, że przepływ powietrze przez ciągi komunikacyjne może zakłócić pracę urządzenia (przeciągi) i nie zawsze jest zalecane jest umiejscowienia czujników w takich miejscach (ponownie odsyłamy do instrukcji). Czujniki gazu ziemnego montuje się stosunkowo daleko od źródła ewentualnego wycieku (nawet 6m).

 

Gaz LPG jest cięższy od powietrze wobec czego czujniki montuje się przy podłodze. Tu sytuacje zmienia się także jeżeli chodzi o umiejscowienie czujnika. Odległość od źródła rzadko kiedy jest większa niż 2,5-3m. Należy pamiętać, by nie montować czujnika blisko ciągów komunikacyjnych, okien, przejść dla zwierząt.

 

Montaż należy wykonać „z głową” i pamiętać o tgw. martwych strefach narożniki pomieszczeń, miejsca za szafkami, i meblami narożnymi.

 

Warto pamiętać, że niektóre modele czujników mogą mieć (najczęściej jako osobne akcesorium) dodatkowy alarm, który można przeprowadzić dalej niż sam czujnik (np. czujnik znajduje się przy piecu w garaży/piwnicy, a alarm dodatkowy w innym pomieszczeniu.Szczęście w nieszczęściu, gaz ziemny i LPG mają swój zapach (specjalne domieszki zapachowe), problemem jest nasz następny „zawodnik” zwany często „cichym zabójcą

 

Czad, bezwonny i bezbarwny gaz jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń zdrowia i życia. Tlenek węgla zabija szybko. Czujniki instalujemy w we wszystkich pomieszczeniach gdzie pracują urządzenia emitujące spaliny. Czad jest nieznacznie lżejszy od powietrza i zbiera się pod sufitem, instalacja czujnika odbywa się na wysokości do 2m (najczęściej) od podłogi i nie dalej niż około 6m od urządzenia spalinowego.

 

Na rynku dostępne są różne warianty czujników w tym także czujniki łączone (gaz+czad). Co do zasilania to mamy wybór pomierzy urządzeniami zasilanymi bateryjnie i z sieci energetycznej.

Sposób doboru urządzeń zależy od budynku, pomieszczenia, warunków technicznych.

Warto najpierw całość przemyśleć i zaplanować

 

Bądźcie bezpieczni i zdrowi!