PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZWROTY

 

 1. Każdy klient naszego sklepu ma prawo dokonać zwrotu towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 9.5 i 9.7 Regulaminu), jeśli zakupione produkty są pełnowartościowe i nie uszkodzone przez klienta. 
 2. Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru od momentu otrzymania zamówienia. Po upływie tego czasu prawo do zwrotu wygasa. 
 3. Aby dokonać zwrotu, należy wypełnić formularz zwrotu i przesłać go korzystając z jednego z następujących sposobów: 
  - wysłanie pisma na adres: E-Kowalczyk Sp. z o.o. ul. Terespolska 99, 05-074 Halinów, 
  - osobiste dostarczenie wypełnionego pisma na adres E-Kowalczyk Sp. z o.o. ul. Terespolska 99, 05-074 Nowy Konik, 
  - wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@e-kowalczyk.net, 
  - wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza zwrotu dostępnego na stronie naszego sklepu, 
  - wypełnienie i wysłanie formularza online dostępnego w panelu klienta przy każdym zamówieniu – w tym przypadku klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie o otrzymaniu przez nas formularza.
  Każdy z powyższych sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności. 
  Najszybszym i najłatwiejszym sposobem na zgłoszenie zwrotu jest skorzystanie z formularza online dostępnego na stronie sklepu.
 4. Aby zachować 14-dniowy termin zwrotu wystarczy, że klient wyśle informację dotyczącą skorzystania z prawa do zwrotu przed upływem wymaganego terminu, o którym mowa w punkcie 9.2 Regulaminu. 
 5. Gdy klient zdecyduje się na zwrot zamówienia, zwrócimy mu należność za towar i dostawę (z wyjątkiem sytuacji, gdy klient skorzystał z możliwości indywidualnej wyceny transportu lub sposobu dostawy, której koszty przekroczyły najtańszy zwykły sposób dostawy przez nas oferowany) nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji klienta o dokonaniu zwrotu z zastrzeżeniem przestrzegania przez nas punktu 9.8 Regulaminu. 
 6. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przelewem nie później niż w ciągu 14 dni od momentu odebrania zwracanego towaru, na numer konta który podał klient w Formularzu Zwrotu. 
 7. Klient dokonujący zwrotu ponosi: 
   
  - dodatkowe koszty związane z wybraniem sposobu dostawy innego niż najtańszy przez nas oferowany (np. skorzysta z indywidualnej wyceny transportu), 
   
  - bezpośrednie koszty zwrotu zamówienia (wysokość tych kosztów uzależniona jest od wymiarów, wagi i ilości zwracanych produktów, a gdy zwrotowi podlega całe zamówienie, wysokość tych kosztów powinna być zbliżona do kosztów dostawy zamówienia do klienta), 

 8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności klientowi do momentu otrzymania zwróconego towaru i sprawdzenia go. 
 9. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu, a towar należy zwrócić nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował sprzedającego o chęci zwrotu zamówienia. Termin jest zachowany, jeżeli klient zwróci zakup przed upływem 14 dni. 
 10. Zwracany towar nie powinien być naruszony przez klienta, wyjątkiem jest sytuacja, w której naruszenie towaru było konieczne do sprawdzenia cech i właściwości towaru. Klient powinien zwrócić towar w takiej samej ilości i ze wszystkimi dodatkami, które towar miał (instrukcje, dokumenty, części, akcesoria itp.). Towar powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, jeżeli jest to możliwe. 
 11. Gdy klient zdecyduje się na zwrot produktu, z którego skorzystanie przez niego wykraczało poza konieczny do stwierdzenia cech i właściwości towaru sposób, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu. 
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje klientowi w poniższych przypadkach: 
  - gdy konsument został przez przedsiębiorcę poinformowany przed wykonaniem usługi o braku możliwości odstąpienia od umowy po całkowitym wykonaniu usługi przez przedsiębiorcę, 
  - gdy cena usługi lub wynagrodzenie uzależnione jest od wahań na rynku finansowym, na które nie mamy wpływu, a które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy (np. wzrastające ceny paliwa, a co za tym idzie, wyższe koszty transportu), 
  - gdy przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
  - gdy przedmiot dostarczony został w zapieczętowanym opakowaniu, po którego otwarciu nie można zwrócić przedmiotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez klienta, 
  - gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które ze względu na swój charakter są po dostarczeniu nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 
  - gdy konsument jednoznacznie zażądał, aby przedsiębiorca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy, oględzin lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.