Odstąpienie od umowy


1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru) jeśli towar jest pełnowartościowy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie towaru.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient składa do sklepu internetowego jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

- wysyłając pismo na adres magazynu: E-Kowalczyk 05-074 Nowy Konik, ul. Terespolska 99

- dostarczając osobiście wypełnione pismo na adres magazynu: E-Kowalczyk 05-074 Nowy Konik, ul. Terespolska 99

- przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@e-kowalczyk.net,

- przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu internetowego,

- przez wypełnienie i wysłanie formularza online, dostępnego w panelu Klienta przy każdym zamówieniu; w przypadku skorzystania z tego formularza klient otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie o tym, iż sklep internetowy otrzymał jego oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Uwaga! Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności. Zaleca się jedynie korzystanie z formularza online dostępnego w panelu klienta wyłącznie ze względu na łatwość i szybkość złożenia oświadczenia.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 13.2. regulaminu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży sklep zwraca otrzymane płatności, w tym na życzenie klienta koszty dostarczenia towaru do klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma została poinformowana o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem punktu 13.7. regulaminu.

6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji.

7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia  zwracanej rzeczy.

8. Zakupiony towar należy zwrócić, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował sklep o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli klient zwróci zakupione przedmioty  przed upływem terminu 14 dni.

Reklamacje

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów sklep ponosi odpowiedzialność za wady.

2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym  może być reklamowana, zgodnie z  przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona po otrzymaniu  przez klienta zakupionego towaru.

3. Reklamację można złożyć drogą mailową lub pocztową.

4. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany zalecany przez sklep formularz „Reklamacja” (dostępny w serwisie internetowym, w panelu klienta, przy każdym zamówieniu), który można wypełnić online lub wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: ul. Zwoleńska7 7, 04-761 Warszawa

5. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail bądź telefonicznie.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, klient otrzyma zwrot należności za towar, a zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: biuro@e-kowalczyk.net

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji należna klientowi kwota pieniężna wraz z ewentualnym przysługującym zwrotem kosztów, zostanie zwrócona klientowi.

8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem, klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji klient otrzyma o tym informację w zależności od wyboru klienta poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie i jest obowiązany odebrać towar w magazynie, w którym składał reklamację w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia.

Anulowanie zamówienia

Klient ma możliwość samodzielnego anulowania zamówienia, w ciągu 60 minut złożenia zamówienia, w panelu klienta, w zakładce, poprzez kliknięcie przy danym zamówieniu przycisku „Anuluj zamówienie”.