Regulamin sklepu internetowego

 1. Przedsiębiorca, kontakt

1.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem serwisu nternetowego, działającym pod adresem https://sklep-kowalczyk.pl  jest spółka E-KOWALCZYK Sp. z o.o., posiadająca siedzibę przy ulicy Zwoleńskiej 77, 04-761 Warszawa, NIP:6342902737,REGON: 368023160,e-mail: biuro@e-kowalczyk.net zwana dalej „Administratorem" i będąca jednocześnie usługodawcą.

1.2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

- pod adresem  E-Kowalczyk, przy ul. Zwoleńska77, 04-761 Warszawa

- telefonicznie pod numerem i dla telefonów stacjonarnych i komórkowych: 22 228 80 78 (koszt wg. taryfy operatora),

- poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@e-kowalczyk.net

- przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

 1. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego https://sklep-kowalczyk.pl

2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2.2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które firma przetwarza na zasadach wskazanych w polityce prywatności.

 1. Zamawianie towarów

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://sklep-kowalczyk.pl, oraz telefonicznie pod numerem 22 228 80 78

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się podstawowe informacje o produkcie udzielane przez producenta jak również informacje o jego cenie, oraz orientacyjnej dostępności.

3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danego przedmiotu, określając w szczególności cechy i parametry właściwości towaru, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje.

 1. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

4.1. Po wybraniu przez klienta towaru, należy kliknąć ikonę „Do koszyka”.

4.2. W panelu logowania / zakładania konta należy wprowadzić dane klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

4.3. Po założeniu konta / zalogowaniu, klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu klienta, takich jak: historia zamówień; możliwość sprawdzenia na jakim etapie jest ostatnie złożone zamówienie; zapamiętanie adresów wysyłek; możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.

4.4. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

4.5. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności w części – wybierz płatność – płatności online

4.6. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „kupuję i płacę”.

4.7. Po dokonaniu płatności klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

4.8. W przypadku nieotrzymania zapłaty zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

4.9. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez klienta do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.

4.10. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej klienta, podany  w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.11. Spółka E-KOWALCZYK Sp. z o.o., może kontaktować się z klientem na podany przez adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem.

 1. Ceny

5.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

5.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno klienta jak i sklep internetowy. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez sklep internetowy zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.4. Spółka E-KOWALCZYK Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania   w nich zmian.

 1. Dostępność zamówionych towarów

6.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi od ręki lub sprowadzanymi na zamówienie.

6.2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

6.3. W karcie produktu udostępniana jest pełna informacja o zakresie dostępnych produktów.

 1. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sklep internetowy odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

 1. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

8.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.

8.2. Po dokonaniu wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar..

8.3. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

8.4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany klientowi.

8.5. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez sklep internetowy firma kurierska.

 1. Formy płatności za zamówienie

9.1. Przelew: dostępne są wyłącznie przelewy online dokonane przy użyciu wybranej przez klienta metody. Po dokonaniu wyboru klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem, a wybranym operatorem płatności.

9.2. Sklep internetowy nigdy nie wyśle do klienta wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, a należy przesłać niezmieniony e-mail do spółki E-KOWALCZYK Sp. z o.o., na adres email: biuro@e-kowalczyk.net

 1. Umowa sprzedaży

10.1. Umowa jest zawierana w języku polskim.

 1. Wykonanie umowy – termin

11.1. Sklep zobowiązuje się nadać przesyłkę nie później niż w ciąg 3 dni roboczych od zaksięgowania płatności na koncie bankowym firmy E-Kowalczyk.
11.2. Odbiór osobisty jest możliwy od wskazanym adresem magazynu firmy (tj. 05-074 Halinów, ul. Terespolska 99) a sklep zobowiązuje się do przekazania towaru klientowi do odbioru w terminie do 3 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, sklep niezwłocznie skontaktuje się z klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. Odstąpienie od umowy

13.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru) jeśli towar jest pełnowartościowy.

13.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie towaru.

13.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient składa do sklepu internetowego jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

- wysyłając pismo na adres magazynu: E-Kowalczyk 05-074 Halinów, ul. Terespolska 99

- dostarczając osobiście wypełnione pismo na adres magazynu: E-Kowalczyk 05-074 Halinów, ul. Terespolska 99

- przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@e-kowalczyk.net,

- przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu internetowego,

- przez wypełnienie i wysłanie formularza online, dostępnego w panelu Klienta przy każdym zamówieniu; w przypadku skorzystania z tego formularza klient otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie o tym, iż sklep internetowy otrzymał jego oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Uwaga! Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności. Zaleca się jedynie korzystanie z formularza online dostępnego w panelu klienta wyłącznie ze względu na łatwość i szybkość złożenia oświadczenia.

13.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 13.2. regulaminu.

13.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży sklep zwraca otrzymane płatności, w tym na życzenie klienta koszty dostarczenia towaru do klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma została poinformowana o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 13.7. regulaminu.

13.6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji.

13.7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia  zwracanej rzeczy.

13.8. Zakupiony towar należy zwrócić, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował sklep o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli klient zwróci zakupione przedmioty  przed upływem terminu 14 dni.

 1. Reklamacje

14.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów sklep ponosi odpowiedzialność za wady.

14.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym  może być reklamowana, zgodnie z  przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona po otrzymaniu  przez klienta zakupionego towaru.

14.3. Reklamację można złożyć drogą mailową lub pocztową.

14.4. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany zalecany przez sklep formularz „Reklamacja” (dostępny w serwisie internetowym, w panelu klienta, przy każdym zamówieniu), który można wypełnić online lub wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: ul. Zwoleńska7 7, 04-761 Warszawa

14.5. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail bądź telefonicznie.

14.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, klient otrzyma zwrot należności za towar, a zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: biuro@e-kowalczyk.net

14.7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji należna klientowi kwota pieniężna wraz z ewentualnym przysługującym zwrotem kosztów, zostanie zwrócona klientowi.

14.8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem, klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

14.9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji klient otrzyma o tym informację w zależności od wyboru klienta poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie i jest obowiązany odebrać towar w magazynie, w którym składał reklamację w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia.

 1. Anulowanie zamówienia

Klient ma możliwość samodzielnego anulowania zamówienia, w ciągu 60 minut złożenia zamówienia, w panelu klienta, w zakładce, poprzez kliknięcie przy danym zamówieniu przycisku „Anuluj zamówienie”.

 1. Wystawienie faktury

16.1. W przypadku żądania wystawienia faktury, klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia. 

16.2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez klienta.

16.3. W przypadku faktur korygujących, niniejszy Regulamin stanowi dokumentację uzgadniającą warunki korekty w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i akceptację ze strony klienta, iż  momentem zmniejszenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za dany okres jest moment wystawienia faktury korygującej przez sklep. Firma wystawia fakturę korygującą w ciągu 14 dni roboczych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

W celu utrzymania konta użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, sklep przetwarza dane osobowe klienta, które klient podaje  dobrowolnie, są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.