Sikalastic 152 Dwuskładnikowa zaprawa cementowa A+B 33kg (185042)

W magazynie

Dostępne: 6 szt.
Tylko 6 szt.
319,69 zł / szt. 319,69 zł
szt.
Sikalastic 152 Dwuskładnikowa zaprawa cementowa A+B 33kg (185042)

Sikalastic-152: Dwuskładnikowa, Elastyczna Hydroizolacja i Ochrona Betonu 

Sikaelasic-152 to dwuskładnikowa, elastyczna, wzmocniona włóknami zaprawa cementowa, do wykonania elastycznej izolacji i zabezpieczenia betonu.  

Innowacyjna formuła mostkuje rysy podłoża (również w niskich temperaturach),  

Sikalastic-152 jest odporny na sole odladzające i dwutlenek węgla, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zabezpieczania konstrukcji obciążonych wodą, takich jak zbiorniki, rury betonowe i mosty. 

Sikalastic-152 jest łatwy w aplikacji i może być nanoszony na wiele rodzajów podłoży budowlanych, w tym beton, zaprawy cementowe, kamień i cegłę. Zestaw 33 kg składa się z 8 kg składnika A (płyn zarobowy) i 25 kg składnika B (proszku). 

Wyrób ten posiada wiele certyfikatów i aprobat, w tym deklarację właściwości użytkowych opartą na ocenie notyfikowanego laboratorium i certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji. 

Sikalastic-152 jest idealnym rozwiązaniem do zabezpieczania powierzchni betonowych narażonych na karbonatyzację, izolacji przeciwwodnej w łazienkach, prysznicach, pomieszczeniach mokrych i na tarasach, a także do ochrony konstrukcji betonowych narażonych na działanie środków odladzających i cykli zamrażania-odmrażania. 

Zastosuj Sikalastic-152 i ciesz się trwałą, elastyczną hydroizolacją i ochroną betonu! 

Zastosowanie: 

 • Elastyczna izolacja przeciwwodna i zabezpieczenie konstrukcji obciążonych wodą jak: zbiorniki, rury betonowe, mosty, itp. 
 • Ochrona powierzchni betonowych narażonych na karbonatyzację. 
 • Izolacja przeciwwodna w łazienkach, prysznicach, pomieszczeniach mokrych, na tarasach, balkonach, pływalniach pod przyklejane klejami cementowymi płytki ceramiczne. 
 • Izolacja przeciwwodna i ochrona powierzchniowa konstrukcji betonowych. 
 • Izolacja przeciwwodna wewnątrz pomieszczeń ścian i podłóg piwnic narażonych na działanie wody o niskim ciśnieniu. 
 • Powłoka ochronna do zabezpieczania konstrukcji betonowych narażonych na działanie środków odladzających i cykle zamrażania-odmrażania. 

Charakterystyka / zalety 

 • Elastyczna hydroizolacja i ochrona betonu.  
 • Mostkuje rysy podłoża, również w niskich temperaturach. 
 • Odporność na sole odladzające i dwutlenek węgla. 
 • Dwuskładnikowa, zawiera ciekły polimer, nie wymaga dodawania wody. 
 • Może być nanoszona na lekko wilgotne podłoża. 
 • Łatwa aplikacja, również na powierzchniach pionowych, nie spływa. 
 • Dobra przyczepność do wielu podłoży budowlanych jak: beton, zaprawy cementowe, kamień, cegła. 

Pakowanie 

Zestaw 33 kg: 

 • Składnik A (płyn zarobowy) 8kg 
 • Składnik B (proszek) 25 kg 

Kolor 

 • Szara 

Informacje o produkcie 

APROBATY / CERTYFIKATY 

 • Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej na bazie zapraw cementowych modyfikowanych polimerami zgodnie z normą PN-EN 14891:2012, deklaracja właściwości użytkowych w oparciu o ocenę przeprowadzoną przez notyfikowane laboratorium, oznakowany znakiem CE. 
 • Wyroby do ochrony powierzchniowej betonu zgodnie z normą PN-EN 1504-2:2004, deklaracja właściwości użytkowych w oparciu o certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji, oznakowany znakiem CE. 

Baza chemiczna 

Mieszanka cementowa modyfikowana polimerami, selekcjonowane kruszywa odporne na alkalia, mikrokrzemionka i włókna. 

Czas składowania 

Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. 

Warunki składowania 

Produkt składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +35°C. 

Maksymalna wielkość ziarna 

 • Dmax: ~0,5 mm 

Wytrzymałość na odrywanie 

 • ~1,5 MPa: (PN-EN 1542) 

Zastosowanie 

Proporcje mieszania 

 • Składnik A : składnik B = 8 : 25 (wagowo) 

Gęstość świeżej zaprawy 

 • ~1,8 kg/dm3 

Grubość warstwy 

 • ~3 mm układana w minimum 2 warstwach (maksymalna zalecana grubość pojedynczej warstwy 2 mm). 

Temperatura otoczenia 

 • Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C 

Temperatura podłoża 

 • Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C 

Przydatność do stosowania 

 • ~1 godzina w temperaturze +20 °C 

Czas oczekiwania / Przemalowanie 

Sikalastic®-152 musi być dobrze utwardzony przed naniesieniem powłoki, ułożeniem płytek lub obciążeniem wodą. 

Orientacyjne czasy oczekiwania: 

 • Klejenie płytek, powierzchnie poziome ~ 2 dni (+20°C) ~ 7 dni (+10°C) 
 • Klejenie płytek, powierzchnie pionowe ~ 2 dni (+20°C) ~ 3 dni (+10°C) 
 • Nanoszenie powłok ochronnych ~ 2 dni (+20°C) ~ 3 dni (+10°C) 
 • Obciążenie wodą ~ 2 dni (+20°C) ~ 7 dni (+10°C) 

Czas oczekiwania może odbiegać od podanego w tabeli w zależności od temperatury, wilgotności otoczenia lub podłoża. 

Zużycie 

 • ~1,8 kg/m2/mm 

Podano wartość teoretyczną, wielkość w czasie aplikacji może być wyższa ze względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia, itp. Nanieść materiał na obszar testowy, aby obliczyć dokładne zużycie dla określonych warunków podłoża, proponowanej metody aplikacji i stosowanego wyposażenia. 

Więcej informacji
EAN 7612895593791