Sikalastic 152 Dwuskładnikowa zaprawa cementowa A+B 33kg (185042)

W magazynie

Dostępne: 30 szt.
Tylko 30 szt.
301,21 zł / szt. 301,21 zł
szt.
Sikalastic 152 Dwuskładnikowa zaprawa cementowa A+B 33kg (185042)

Sikalastic®-152

Dwuskładnikowa, wzmacniana włóknami zaprawa cementowa do wykonywania elastycznych hydroizolacji oraz zabezpieczania betonu

Sikalastic®-152 jest dwuskładnikową, elastyczną, przenoszącą rysy podłoża, wzmocnioną włóknami zaprawą cementową modyfikowaną polimerami. Sikalastic®-152 można nakładać na wiele rodzajów podłoży budowlanych.

 • Elastyczna hydroizolacja i ochrona betonu 
 • Mostkuje rysy podłoża, również w niskich temperaturach
 • Odporność na sole odladzające i dwutlenek węgla

Zastosowanie

 • Elastyczna izolacja przeciwwodna i zabezpieczenie konstrukcji obciążonych wodą jak: zbiorniki, rury betonowe, mosty, itp.
 • Ochrona powierzchni betonowych narażonych na karbonatyzację.
 • Izolacja przeciwwodna w łazienkach, prysznicach, pomieszczeniach mokrych, na tarasach, balkonach, pływalniach pod przyklejane klejami cementowymi płytki ceramiczne.
 • Izolacja przeciwwodna i ochrona powierzchniowa konstrukcji betonowych.
 • Izolacja przeciwwodna wewnątrz pomieszczeń ścian i podłóg piwnic narażonych na działanie wody o niskim ciśnieniu.
 • Powłoka ochronna do zabezpieczania konstrukcji betonowych narażonych na działanie śrdoków odladzających i cykle zamrażania-odmrażania.

Charakterystyka / zalety

 • Elastyczna hydroizolacja i ochrona betonu 
 • Mostkuje rysy podłoża, również w niskich temperaturach
 • Odporność na sole odladzające i dwutlenek węgla
 • Dwuskładnikowa, zawiera ciekły polimer, nie wymaga dodawania wody
 • Może być nanoszona na lekko wilgotne podłoża
 • Łatwa aplikacja, również na powierzchniach pionowych, nie spływa
 • Dobra przyczepność do wielu podłoży budowlanych jak: beton, zaprawy cementowe, kamień, cegła

Pakowanie

Zestaw 33 kg:

 • Składnik A (płyn zarobowy) 8kg
 • Składnik B (proszek) 25 kg

Kolor

 • Szara

Informacje o produkcie

APROBATY / CERTYFIKATY

 • Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej na bazie zapraw cementowych modyfikowanych polimerami zgodnie z normą PN-EN 14891:2012, deklaracja właściwości użytkowych w oparciu o ocenę przeprowadzoną przez notyfikowane laboratorium, oznakowany znakiem CE.
 • Wyroby do ochrony powierzchniowej betonu zgodnie z normą PN-EN 1504-2:2004, deklaracja właściwości użytkowych w oparciu o certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji, oznakowany znakiem CE.

Baza chemiczna

Mieszanka cementowa modyfikowana polimerami, selekcjonowane kruszywa odporne na alkalia, mikrokrzemionka i włókna.

Czas składowania

Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.

Warunki składowania

Produkt składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +35°C.

Maksymalna wielkość ziarna

 • Dmax: ~0,5 mm

Wytrzymałość na odrywanie

 • ~1,5 MPa: (PN-EN 1542)

Zastosowanie

Proporcje mieszania

 • Składnik A : składnik B = 8 : 25 (wagowo)

Gęstość świeżej zaprawy

 • ~1,8 kg/dm3

Grubość warstwy

 • ~3 mm układana w minimum 2 warstwach (maksymalna zalecana grubość pojedynczej warstwy 2 mm).

Temperatura otoczenia

 • Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C

Temperatura podłoża

 • Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C

Przydatność do stosowania

 • ~1 godzina w temperaturze +20 °C

Czas oczekiwania / Przemalowanie

Sikalastic®-152 musi być dobrze utwardzony przed naniesieniem powłoki, ułożeniem płytek lub obciążeniem wodą.

Orientacyjne czasy oczekiwania:

 • Klejenie płytek, powierzchnie poziome ~ 2 dni (+20°C) ~ 7 dni (+10°C)
 • Klejenie płytek, powierzchnie pionowe ~ 2 dni (+20°C) ~ 3 dni (+10°C)
 • Nanoszenie powłok ochronnych ~ 2 dni (+20°C) ~ 3 dni (+10°C)
 • Obciążenie wodą ~ 2 dni (+20°C) ~ 7 dni (+10°C)

Czas oczekiwania może odbiegać od podanego w tabeli w zależności od temperatury, wilgotności otoczenia lub podłoża.

Zużycie

~1,8 kg/m2/mm

Podano wartość teoretyczną, wielkość w czasie aplikacji może być wyższa ze względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia, itp. Nanieść materiał na obszar testowy, aby obliczyć dokładne zużycie dla określonych warunków podłoża, proponowanej metody aplikacji i stosowanego wyposażenia.

Więcej informacji
EAN 7612895593791
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Sikalastic 152 Dwuskładnikowa zaprawa cementowa A+B 33kg (185042)
Twoja ocena