Budując solidne struktury ścian, niezwykle istotne jest zrozumienie ich kompleksowości oraz konieczność zapewnienia im bezpiecznej konstrukcji. Zarówno przy wznoszeniu ścian ceglanych, jak i pustakowych, należy szczególnie uważać na czynniki takie jak naprężenia występujące na narożnikach czy przy otworach okiennych. Koncentracja tych naprężeń może prowadzić do niepożądanych zarysowań i spękań. Jednym z doskonałych rozwiązań, zapewniających wytrzymałość i bezpieczeństwo, jest zastosowanie systemu zbrojenia Murfor® oraz łączników do murów.

Nova-Elewacje to firma znana ze swojej innowacyjności i wysokiej jakości systemów elewacyjnych. Ich podejście oparte na precyzji konstrukcyjnej oraz zastosowaniu najnowszych technologii przekłada się na wyjątkowe rozwiązania, które gwarantują nie tylko estetykę, ale i solidność każdej elewacji.

 

Przyjrzyjmy się wyzwaniom, związanym z konstrukcją ścian, i sposobom, jakie oferuje firma Nova-Elewacje, aby przeciwdziałać tym zagrożeniom.

Obszary kluczowe

Bez względu na rodzaj cegły, sposób jej łączenia czy kształt budynku, każda elewacja posiada pewne punkty krytyczne, w których skupiają się naprężenia. Te obszary mogą prowadzić do zarysowań lub spękań w elewacji, co jest niepożądanym zjawiskiem. Aby temu zapobiec, stosuje się zbrojenie Murfor® Compact. Poniżej przedstawiono kluczowe miejsca, w których zastosowanie zbrojenia jest konieczne.

start oraz uskoki na elewacjach

Monitorowanie powstawania pęknięć w konstrukcjach murowych stanowi jedno z kluczowych wyzwań w procesie projektowania. Choć konstrukcje murowe są generalnie odporne na siły ściskające, ich wytrzymałość na rozciąganie jest ograniczona.

zbrojenie - mury bez przewiązań

Nowa generacja zbrojenia murowego opiera się na wytrzymałej siatce z stalowymi linkami, którą łatwo rozwijać na powstającej ścianie. Ten proces umożliwia zwiększenie odporności konstrukcji na obciążenia zarówno pionowe, jak i poziome. Zwiększona wytrzymałość pozwala przenieść większe obciążenia bez konieczności modyfikacji stosowanych materiałów lub rozmiarów ściany.

zbrojenie - strefy podokienne

Skoncentrowane obciążenia, np. od belki nośnej, generują naprężenia rozciągające, które mogą spowodować pęknięcia w konstrukcji murowej. Standardowe rozwiązania, takie jak betonowa podpora, zakłócą jednolity wygląd muru.naprężenia w murze od belki nośnej

W zależności od wielkości skoncentrowanego obciążenia, zaleca się stosowanie zbrojenia Murfor® Compact w liczbie od 3 do 5 warstw poniżej tego punktu. Zastosowanie zbrojenia gwarantuje równomierne rozłożenie obciążenia i absorbuje naprężenia rozciągające występujące pod obciążeniem.

Istotne jest, aby naprężenia ściskające w obszarze punktowego obciążenia nie przekraczały wytrzymałości na ściskanie elementów murowych.

zbrojenie - nierównomierne osiadanie

 

Dwa typy Murfor Compact: Murfor Compact I dla konstrukcji murowych wykonywanych w warunkach suchych, Murfor Compact E dla konstrukcji murowych wykonywanych w warunkach wilgotnych i mokrych

Warto pamiętać, że produkty Murfor®  Compact posiadają klasy eksploatacji konstrukcji murowych:

Klasy ekspozycji konstrukcji murowych

MX1 – środowisko suche

MX2 – narażone na zawilgocenie lub zamoczenie

MX3 – narażone na zawilgocenie lub zamoczenie z cyklicznym zamrażaniem/rozmrażaniem

MX4 – narażone na działanie soli z powietrza lub wody morskiej

MX5 – środowisko agresywne chemicznie

 

Bezpieczne i wytrzymałe zbrojenia murów i nadproży

Murfor® w tradycyjnej postaci to prefabrykowane kratownice, składające się z dwóch równoległych prętów połączonych za pomocą trzeciego, wygiętego sinusoidalnie. Produkowane są w szerokościach od 30 do 280 mm i dostępne jako zbrojenie do tradycyjnej zaprawy (typ RND) lub cienkowarstwowej (typ EFS). Zbrojenie do tradycyjnych zapraw występuje w trzech standardach wykończenia: ocynkowanym (Z), ocynkowanym i epoksydowanym (E) oraz ze stali nierdzewnej (S). Natomiast Murfor® do cienkich spoin jest produkowany jedynie w wersji ocynkowanej (EFS/Z).

Aby uprościć montaż zbrojenia RND, istnieje wersja Murfor®+ z przetłoczeniami na prętach skratowania. Te przetłoczenia umożliwiają umieszczenie zbrojenia bezpośrednio na pustakach przed nałożeniem zaprawy. Taka innowacja znacznie ułatwia i przyspiesza prace murarskie. Dodatkowo, w celu zwiększenia przyczepności do zaprawy, Murfor®+ jest wykonany z wysokogatunkowej stali żebrowanej.

 rodzaje prefabrykowanych kratownic Murfor: Murfor RND, Murfor +, Murfor EFS

 

Ściany stanowią fundamentalny element każdej budowli. Jednak, obecnie, wiele konstrukcji murów nie spełnia w pełni swojej roli, są czasem łącznikami, lub ściankami działowymi. Główny problem leży w nacisku na przyspieszenie tempa budowy, co skutkuje wprowadzeniem nowych technologii wznoszenia budynków (takich jak szkielety żelbetowe) oraz stosowaniem nowych materiałów ścian (jak bloczki układane na pióro-wpust).


Najogólniej ściany możemy podzielić na:

  • Ściskane: To klasyczny schemat pracy dla murów, często stosowany w tradycyjnych technologiach budowlanych. Takie ściany, wznoszone z cegieł lub bloczków, później wspierane są stropami. Zazwyczaj wymagają one zastosowania zbrojenia, szczególnie w obszarach narażonych na powstawanie pęknięć.
  • Skrępowane: Stosowane w długich ścianach, gdzie wprowadzenie elementów żelbetowych nie zmienia zasadniczo charakteru pracy konstrukcji, która nadal opiera się głównie na ściskaniu. W tym przypadku zastosowanie odpowiedniego zbrojenia może znacząco zwiększyć wytrzymałość konstrukcji.
  • Wypełnienia konstrukcyjne: Elementy murów wypełniające konstrukcję żelbetową, które często stanowią trudne i krytyczne miejsca w budynku. Coraz częściej obserwuje się w nich pęknięcia i uszkodzenia, wynikające często z błędów projektowych i wykonawczych. Właściwe zastosowanie zbrojenia oraz odpowiednich łączników może być skutecznym rozwiązaniem.
  • Ściany osłonowe w budynkach przemysłowych: Ściany zewnętrzne w budynkach przemysłowych, oprócz funkcji osłonowej, mogą być zaprojektowane tak, by zmniejszyć koszty i czas wznoszenia całej konstrukcji.

przykład zastosowania łączników Nova: K1, DS, P30, w konstrukcji muruIch konstrukcja, przeznaczenie ale też i sposób budowy wymagają (podczas budowy) rozwiązań metod stawiania pozwalających bezpiecznie wznosić nawet skomplikowane konstrukcje. W sukurs problemom jakie mogą się pojawić przychodzi (a jakże by inaczej) POLSKA firma Nova-Elewacje wraz z bogata ofertą łączników do murów. Warto zapoznać się z ofertą tej firmy, gdyż te niepozorne rozwiązania „mają moc” by projekt/inwestycja odznaczał się wysokim bezpieczeństwem, jakością i solidnością.

 

Zobaczmy podstawowe rozwiązania, które pomogą w osiągnięciu sukcesu z projektem:

 

Łącznik K1

Element do połączenia murów z konstrukcją żelbetową lub istniejącym murem, a także do połączeń murów wykonywanych w różnym module wysokości. Zaprawa tradycyjna i cienkowarstwowa

Łącznik K2

Element do połączenia murów z konstrukcją żelbetową lub istniejącym murem, a także do połączeń murów wykonywanych w różnym module wysokości. Zaprawa tradycyjna i cienkowarstwowa

Łącznik D1

Odpowiednik łącznika K1 stosowany w miejscach, gdzie konieczne jest zachowanie dylatacji miedzy łączonymi elementami.

Łącznik D2

Element służący do połączeń ścian wypełniających ze stropem z zachowaniem dylatacji.

Łącznik DS

Element służący do połączeń ścian wypełniających ze stropem z zachowaniem dylatacji.

Łącznik DS2

Element służący do połączeń ścian wypełniających ze stropem z zachowaniem dylatacji.

Łącznik P30

Element służący do połączeń między ścianami o tym samym module wysokości. Zastępuje przewiązanie murarskie między ścianami.

 

Podsumowanie:

Nova Elewacje wychodzi naprzeciw kompleksowym wyzwaniom związanym z konstrukcją solidnych struktur ścian, podkreślając nie tylko znaczenie zrozumienia ich skomplikowanej natury, ale również konieczność zapewnienia im bezpiecznej budowy. Wznoszenie ścian, zarówno ceglanych, jak i pustakowych, wymaga szczególnej uwagi ze względu na naprężenia w narożnikach czy przy otworach okiennych, które mogą prowadzić do niepożądanych zarysowań i spękań. Dla zapewnienia wytrzymałości i bezpieczeństwa, firma proponuje zastosowanie systemu zbrojenia Murfor® oraz łączników do murów.

Nova Elewacje jest znana ze swojej innowacyjności i wysokiej jakości systemów elewacyjnych. Ich precyzyjne podejście konstrukcyjne oraz wykorzystanie najnowszych technologii przekłada się na unikalne rozwiązania, zapewniające nie tylko estetykę, ale także solidność każdej elewacji.

Wspierając projektantów i wykonawców, firma oferuje rozmaite rozwiązania, jak zbrojenie Murfor® Compact czy szeroką gamę łączników do murów, aby zapobiec powstawaniu pęknięć w konstrukcjach murowych. Nowoczesna generacja zbrojenia oparta na wytrzymałej siatce stalowej umożliwia zwiększenie odporności konstrukcji na obciążenia pionowe i poziome, co eliminuje potrzebę modyfikacji materiałów czy wymiarów ściany.

Kluczowe obszary napięć oraz sposoby stosowania zbrojenia są precyzyjnie omówione, podkreślając znaczenie równomiernego rozkładu obciążenia i kontrolowania naprężeń, by zapewnić bezpieczną i solidną konstrukcję. Dodatkowo, produkty Murfor® Compact są dostępne w różnych klasach eksploatacji konstrukcji murowych, zapewniając ochronę w różnych warunkach środowiskowych.

Oprócz tego, Nova Elewacje oferuje różnorodne łączniki murarskie, takie jak K1 czy K2, które umożliwiają połączenie murów z konstrukcją żelbetową czy istniejącymi murami, z uwzględnieniem zachowania dylatacji między elementami oraz różnych modułów wysokości murów. Dzięki tej bogatej ofercie, firma wspiera bezpieczną, solidną i efektywną budowę, zapewniającą trwałość konstrukcji w każdych warunkach.